Książ, Zamek w Książu, Hotel Książ, Restauracja w Książu Książ, Imprezy w zamkach Książ, Konferencje w Zamkach Książ, Hotel Książ

Ksišż, imprezy w zamkach
Ksišż, konferencje w zamkach


Historia Zamku Książ

   Budowę zamku Książ przeprowadził w latach 1288-1292 roku książę świdnicko-jaworski Bolko I. Prawdopodobnie w tym miejscu istniał już wcześniej gród obronny, który rozbudował Bolko I, oraz przeniósł tam swoją siedzibę. Zamek do 1388 roku należał do książąt świdnicko-jaworskich, następnie do 1392 do wdowy po księciu Bolku II, księżnej Agnieszki. Po jej śmierci, księstwo świdnicko-jaworskie zgodnie z testamentem Bolka II przeszło we władanie króla czeskiego Wacława IV. Już w 1387 roku księżna Agnieszka zapisała zamek staroście księstwa Beneszowi von Chustnik. Od 1396 roku starostą księstwa i zarazem zarządcą zamku został mianowany Johann von Chotienitz. W 1401 roku kupił on zamek wraz z okolicznymi ziemiami od Benesza. W czasie wojen husyckich, w latach 1428-29 zamek został przez husytów zdobyty i częściowo zniszczony. Nowym właścicielem Książa został w 1445 roku po poślubieniu wnuczki Johanna von Chotienitz, Hermann von Czettritz. Jego syn Hans, podobnie jak i inni właściciele okolicznych zamków zajmował się rozbójnictwem. Aby przeciwstawić się narastającej w tej części kraju fali rozboju, król czeski Jerzy z Podjebradów w 1459 roku wyruszył ze zbrojną wyprawą na Śląsk. Zdobył on i zniszczył wiele śląskich zamków, spaleniu uległ również w 1463 roku zamek Książ.

  Po jego zniszczeniu król dał go w zastaw braciom Janowi i Mikołajowi von Schellendorf. Jednak obydwaj bracia również zaczęli pałać się rozbojami. Po skargach okolicznych mieszkańców, następca króla Jerzego Marcin Korwin rozkazał w 1473 roku zdobyć zamek. Jednak jego rozkazu nie spełniono i wyruszył on na wyprawę osobiście, zajmując po drodze wiele okolicznych zamków. W dniu 6 stycznia 1475 roku stanął on pod zamkiem, lecz nie zdobył go, gdyż został wezwany na Węgry gdzie wkroczyli Turcy. Uzyskał on jednak od Jana Schellendorfa obietnicę że ten przestanie napadać na ludność. Obietnica nie została dotrzymana i w 1482 roku pojmano go, a rok później zamek został przy pomocy węgierskich żołnierzy zdobyty przez Jerzego von Steina, któremu król Maciej Korwin przekazał zamek Książ na siedzibę. Po śmierci Macieja Korwina w 1490 roku zamek pozostaje przez siedem lat jako królewskie dominium pod zarządem starosty. W 1497 roku zamek wraz z okolicznymi dobrami został przez króla Władysława Jagiellończyka sprzedany jego kanclerzowi Janowi von Schllenberg, którego syn Jerzy w 1508 roku zamienił zamek na dobra głubczyckie z Piotrem von Haugwitz. Jego syn Jan 6 stycznia 1509 roku sprzedał zamek Książ wraz ze wszystkimi dobrami Konradowi I von Hoberg. Zamek stanowi własność tego rodu aż do 1941 roku.


© 2007 hotel Książ - Książ, zamek Książ, wesele w Książu :: Książ, Zamek książ, Konferencje w zamkach - historia zamek w książu